ข่าวประชาสัมพันธ์

You can add some category description here.

[สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ มร.ชร.จับมือ สภาอุตสาหกรรม – หอการค้าจังหวัดเชียงราย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา” พัฒนา นศ.แบบมืออาชีพ]

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2564 สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ชร.บันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา” กับสภาอุตสาหกรรม และหอการค้าจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมอธิการบดี โดย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับและเสวนาความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยมี นายฉัตรชัย พัฒนานุภาพ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ดร.อนุรัตน์...

Read more

[มร.ชร.ลงนามความร่วมมือการสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษา รณรงค์และต่อต้านยาเสพติด]

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้ ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี เป็นผู้ลงนามความร่วมมือการสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพื่อรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก คุณสธน เหล่ารุ่งโรจน์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ...

Read more

[นศ.สำนักรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มร.ชร.รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาวิชาการ ระดับประเทศ]

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี โล่รางวัลและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา มร.ชร. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ประเภททีม) ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม...

Read more

[มร.ชร.มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณผู้ชนะการประกวด กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2564]

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนจังหวัดเชียงรายผู้ชนะการประกวดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ ประเภท “จิตรกรรม” และประเภท “วิดีโอสื่อสร้างสรรค์” ในกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัล” เนื่องในวันรพี ประจำปี 2564 ที่สำนักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร....

Read more

[มร.ชร. สัมมนาวิชาการนานาชาติ “เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ในสถาบันอุดมศึกษา ในศตวรรษที่ 21” ยกระดับคุณภาพมาตรฐานภาษาอังกฤษ]

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ในสถาบันอุดมศึกษา ในศตวรรษที่ 21” International Seminar on English Language Standards for Higher Education...

Read more

ผู้บริหาร มร.ชร.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรจิตอาสา มร.ชร.ที่ร่วมก่อสร้างโบสถ์ดินแห่งแรกของจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มร.ชร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ได้ร่วมกับคณะศรัทธาและประชาชนในท้องถิ่นในการร่วมก่อสร้างโบสถ์ดินแห่งแรกของจังหวัดเชียงราย ณ วัดคงคาพนาราม ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย

Read more

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มอบถุงปันสุขให้แก่ ม.ราชภัฏเชียงรายเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน จ.ชร.ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 13.20 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารรับมอบมอบถุงปันสุขจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี ประธานมูลนิธิไทยยั่งยืน ที่มอบให้แก่นักศึกษาวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน...

Read more

[มร.ชร.ขับเคลื่อนการศึกษา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย]

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน และพิจารณาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในมิติด้านต่าง ๆ

Read more

[วิศวกรสังคม มร.ชร.ขับเคลื่อนโครงการ “สวนสมุนไพรต้านโควิด 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”]

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2564 ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ เป็นประธานเปิด โครงการ “สวนสมุนไพรต้านโควิด 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” (วิศวกรสังคม) ณ ลานกิจกรรม(ประตู 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีเป้าหมายของโครงการ คือ แจกจ่ายสมุนไพร ฟ้าทะลายโจรและสมุนไพรอื่น ๆ...

Read more

พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พระราชทาน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินโครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ณ บ้านสบขาม อ.ปง จ.พะเยา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พระราชทาน การนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ...

Read more
Page 3 of 4 1 2 3 4