ข่าวประชาสัมพันธ์

[มร.ชร. สัมมนาวิชาการนานาชาติ “เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ในสถาบันอุดมศึกษา ในศตวรรษที่ 21” ยกระดับคุณภาพมาตรฐานภาษาอังกฤษ]

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ในสถาบันอุดมศึกษา ในศตวรรษที่ 21” International Seminar on English Language Standards for Higher Education...

Read more

ผู้บริหาร มร.ชร.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรจิตอาสา มร.ชร.ที่ร่วมก่อสร้างโบสถ์ดินแห่งแรกของจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มร.ชร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ได้ร่วมกับคณะศรัทธาและประชาชนในท้องถิ่นในการร่วมก่อสร้างโบสถ์ดินแห่งแรกของจังหวัดเชียงราย ณ วัดคงคาพนาราม ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย

Read more

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มอบถุงปันสุขให้แก่ ม.ราชภัฏเชียงรายเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน จ.ชร.ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 13.20 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารรับมอบมอบถุงปันสุขจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี ประธานมูลนิธิไทยยั่งยืน ที่มอบให้แก่นักศึกษาวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน...

Read more

[มร.ชร.ขับเคลื่อนการศึกษา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย]

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน และพิจารณาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในมิติด้านต่าง ๆ

Read more

[วิศวกรสังคม มร.ชร.ขับเคลื่อนโครงการ “สวนสมุนไพรต้านโควิด 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”]

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2564 ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ เป็นประธานเปิด โครงการ “สวนสมุนไพรต้านโควิด 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” (วิศวกรสังคม) ณ ลานกิจกรรม(ประตู 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีเป้าหมายของโครงการ คือ แจกจ่ายสมุนไพร ฟ้าทะลายโจรและสมุนไพรอื่น ๆ...

Read more

พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พระราชทาน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินโครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ณ บ้านสบขาม อ.ปง จ.พะเยา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พระราชทาน การนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ...

Read more

[มร.ชร. มอบเครื่องผลิตออกซิเจน มูลค่า 100,000 บาท ให้กับ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย ได้รับการสนับสนุนจาก Mr.Wang JianDing (กมล) กรรมการผู้จัดการบริษัท พรีเมี่ยม อินเตอร์เทรด จำกัด ศิษย์เก่าของมร.ชร.]

เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี และ อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 5 ชุด มูลค่า...

Read more

[มร.ชร.รับมอบทุนการศึกษา-ทุนสนับสนุนจากบริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด ]

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับมอบทุนสนับสนุนจาก บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด (GTG) ซึ่งนำโดยคุณกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้มอบทุนสนับสนุน จำนวน...

Read more
Page 14 of 15 1 13 14 15