[ศิษย์เก่าโครงการ ‘ครูคืนถิ่น’ สาขาคณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มร.ชร. บรรจุข้าราชการครูรอบแรก]

ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือ ครูคืนถิ่น จำนวน 7 คน เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเอง ประกอบด้วย ขนิษฐา งามนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ทรงพล วงศ์เป็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1...

Read more

[มร.ชร.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563]

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณบดีประจำคณะ สำนักวิชาและวิทยาลัย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่งแจ้ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฐานะประธานกรรมการเป็นประธานการตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันร่วมประเมิน โดยทำการแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์...

Read more

[มร.ชร.-ททท.ชร.หารือแนวทางการทำงาน ขับเคลื่อน-ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ชร.]

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงราย และคณะจาก ททท. สำนักงานจังหวัดเชียงราย ในการนี้ ได้ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือการทำงานเชิงบูรณาการในมิติต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและโครงการกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย...

Read more

[นายภาสกร บุญญลักษม์ ผจว.ชร.ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสวนแม่สวนลูก ภายในสมเด็จสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย ตั้งอยู่พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย]

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้การต้อนรับ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสวนแม่สวนลูก ภายในสมเด็จสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนและนันทนาการ สำหรับประชาชนชาวเชียงราย รวมทั้งบุคลากร นักศึกษา...

Read more

[สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชร.นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยหลัก 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564]

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.24564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการดำเนินงานโครงการวิจัยสนับสนุนการดำเนินงานของ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องสายหลวง มร.ชร. จำนวน 3 โครงการ 1.โครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณวิจัยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 2.โครงการวิจัยรับใช้สังคมตามนโยบาย...

Read more

[พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563-2564]

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ คุณนงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ ในการนี้ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย...

Read more

[มร.ชร.ช่วยเหลือ ปชช.พื้นที่เสี่ยง ต.แม่ยาว มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรควิค-19]

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) มอบหมายกองบริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ลงพื้นที่นำน้ำยาฆ่าเชื้อโรควิด-19 มอบให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 25 ลิตร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนในพื้นที่ ที่มีการตรวจพบการติดโรคโควิด-19

Read more

[สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ มร.ชร.จับมือ สภาอุตสาหกรรม – หอการค้าจังหวัดเชียงราย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา” พัฒนา นศ.แบบมืออาชีพ]

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2564 สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ชร.บันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา” กับสภาอุตสาหกรรม และหอการค้าจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมอธิการบดี โดย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับและเสวนาความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยมี นายฉัตรชัย พัฒนานุภาพ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ดร.อนุรัตน์...

Read more

[มร.ชร.ลงนามความร่วมมือการสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษา รณรงค์และต่อต้านยาเสพติด]

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้ ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี เป็นผู้ลงนามความร่วมมือการสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพื่อรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก คุณสธน เหล่ารุ่งโรจน์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ...

Read more

[นศ.สำนักรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มร.ชร.รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาวิชาการ ระดับประเทศ]

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี โล่รางวัลและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา มร.ชร. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ประเภททีม) ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม...

Read more
Page 9 of 11 1 8 9 10 11