[ชมรมทูบี นัมเบอร์วัน มร.ชร.นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประเมิน รอบระดับประเทศ รักษามาตรฐานระดับยอดเพชร สู่ปีที่ 5]

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2564 ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี ดร.ธีรวัฒน์ วังมณี รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาแกนนำชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มร.ชร. นำเสนอผลการดำเนินงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ต่อคณะกรรมการประเมิน รอบระดับประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานระดับยอดเพชร สู่ปีที่ 5 โดยทีมแกนนำนักศึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน...

Read more

[มร.ชร.ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ขาดแคลนและด้อยโอกาส ในพื้นที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย]

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย “มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ขาดแคลนและด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย” โดยได้รับเกียรติจาก นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอแม่ลาว กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดี (เลขานุการคณะกรรมการด้านการช่วยเหลือสังคม) กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และ ดร.เสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์...

Read more

[คณะเทคโนโลยีอุตฯ มร.ชร. จับมือบริษัทชั้นนำ ขับเคลื่อนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)]

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัด “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและการบริการวิชาการ” ร่วมกับ 6 บริษัทชั้นนำ ประกอบด้วย บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บริษัท...

Read more

[มร.ชร.ต้อนรับ มรภ.นครราชสีมา ศึกษาดูงาน-แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานในมิติต่าง ๆ]

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร มร.ชร.ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารที่เดินทางศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โครงการศึกษาดูงาน “การขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และให้โอกาส University of Learning Pathway to Success”...

Read more

[CRRU ขับเคลื่อนโครงการ U2T เฟส 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-การจ้างงาน พัฒนาทักษะกำลังคน]

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) (U2Tระยะที่ 2) ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่...

Read more

[มร.ชร.ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “สถาบันการศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น” จาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวด้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)]

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธส่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ “สถาบันการศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น” โดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานมอบรางวัลโครงการมอบรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชัน ประจำปี...

Read more

[CRRU จัดโครงการ Vaccine for all ให้กับบุคลากร]

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดโครงการ Vaccine for all ให้กับบุคลากร มร.ชร. ฉีดวัคซีน Moderna เป็นเข็มที่ 3 หรือเข็มกระตุ้น จำนวน 1019 dose...

Read more

[กองการสื่อสารองค์กรฯ มร.ชร.เปิดโอกาสเวทีสร้างสรรค์ – ประกวดคลิป VDO ประชาสัมพันธ์คณะ-สำนักวิชา-วิทยาลัย]

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2564 กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อ.ดร.กษิรา ภิวงศ์กูร ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ มร.ชร.จัดกิจกรรมโครงการประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์คณะ สำนักวิชา วิทยาลัย ณ กองการสื่อสารองค์กรฯ สำนักงานอธิการบดี โดย ผ.ศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีเป็นประธานเปิด ทั้งนี้เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดการรับรู้และการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสมและมีความน่าสนใจกิจกรรมช่วงเช้า...

Read more

[งานผ่ายหอพัก มร.ชร. ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 วางระบบเคมีจำกัดปลวก-พ่นจำกัดยุงลาย]

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้ฝ่ายหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในห้องพักของนักศึกษาและภายในบริเวณหอพักนักศึกษาและอาคารที่พักบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รวมถึงวางระบบเคมีเพื่อกำจัดปลวกบริเวณรอบนอกหอพักนักศึกษาและอาคารที่พักบุคลากรและได้มีการพ่นยาป้องกันกำจัดยุงลายพื้นที่ภายนอกหอพักและอาคารที่พักบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างครอบคลุม

Read more

[จิตอาสาพระราชทาน มร.ชร.ซ่อมแซม-ปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ (หลังที่ 7 พศ. 2564)]

ทีมงานจิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้พิการ ระว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2564 โดยได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือในการปรับปรุงที่พักอาศัยบ้านนายคำพันธ์ เสาร์นอก อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 177 หมู่ 8 ต.สันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ซึ่งสภาพทรุดโทรมทั้งหลัง นายคำพันธ์...

Read more
Page 8 of 11 1 7 8 9 11