CRRU CAMPUS RADIO ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2565

รายการ CRRU CAMPUS RADIO รับฟังข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสาระความรู้อีกมากมาย ถ่ายทอดสดผ่าน FM 103 MHz สถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดเชียงราย ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 - 09.00 น. ฟังย้อนหลัง รายการ CRRU...

Read more

CRRU CAMPUS RADIO ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2565

รายการ CRRU CAMPUS RADIO รับฟังข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสาระความรู้อีกมากมาย ถ่ายทอดสดผ่าน FM 103 MHz สถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดเชียงราย ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 - 09.00 น. ฟังย้อนหลัง รายการ CRRU...

Read more

CRRU CAMPUS RADIO ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2565

รายการ CRRU CAMPUS RADIO รับฟังข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสาระความรู้อีกมากมาย ถ่ายทอดสดผ่าน FM 103 MHz สถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดเชียงราย ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 - 09.00 น. ฟังย้อนหลัง รายการ CRRU...

Read more

CRRU CAMPUS RADIO ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2565

รายการ CRRU CAMPUS RADIO รับฟังข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสาระความรู้อีกมากมาย ถ่ายทอดสดผ่าน FM 103 MHz สถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดเชียงราย ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 - 09.00 น. ฟังย้อนหลัง รายการ CRRU...

Read more

CRRU CAMPUS RADIO ประจำวันที่ 17 กันยายน 2565

รายการ CRRU CAMPUS RADIO รับฟังข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสาระความรู้อีกมากมาย ถ่ายทอดสดผ่าน FM 103 MHz สถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดเชียงราย ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 - 09.00 น. ฟังย้อนหลัง รายการ CRRU...

Read more

CRRU CAMPUS RADIO ประจำวันที่ 10 กันยายน 2565

รายการ CRRU CAMPUS RADIO รับฟังข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสาระความรู้อีกมากมาย ถ่ายทอดสดผ่าน FM 103 MHz สถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดเชียงราย ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 - 09.00 น. ฟังย้อนหลัง รายการ CRRU...

Read more

CRRU CAMPUS RADIO ประจำวันที่ 3 กันยายน 2565

รายการ CRRU CAMPUS RADIO รับฟังข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสาระความรู้อีกมากมาย ถ่ายทอดสดผ่าน FM 103 MHz สถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดเชียงราย ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 - 09.00 น. ฟังย้อนหลัง รายการ CRRU...

Read more

CRRU CAMPUS RADIO ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2565

รายการ CRRU CAMPUS RADIO รับฟังข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสาระความรู้อีกมากมาย ถ่ายทอดสดผ่าน FM 103 MHz สถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดเชียงราย ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 - 09.00 น. ฟังย้อนหลัง รายการ CRRU...

Read more

CRRU CAMPUS RADIO ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2565

รายการ CRRU CAMPUS RADIO รับฟังข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสาระความรู้อีกมากมาย ถ่ายทอดสดผ่าน FM 103 MHz สถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดเชียงราย ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 - 09.00 น. ฟังย้อนหลัง รายการ CRRU...

Read more

CRRU CAMPUS RADIO ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2565

รายการ CRRU CAMPUS RADIO รับฟังข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสาระความรู้อีกมากมาย ถ่ายทอดสดผ่าน FM 103 MHz สถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดเชียงราย ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 - 09.00 น. ฟังย้อนหลัง รายการ CRRU...

Read more
Page 2 of 4 1 2 3 4