มรภ.เชียงราย จัด School Tour รู้จักตัวเอง พร้อมเวิร์คช็อปสนุกๆ ก่อนเลือกคณะที่ใช่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ศรีสม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา จัดกิจกรรม CRRU School Tour 2023 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดคอร์สเรียนระยะสั้นตามความสนใจที่นักเรียนต้องการ ซึ่งเน้นกิจกรรมที่นักเรียนได้ความรู้พร้อมกับนำไปต่อยอดในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยกิจกรรมในวันดังกล่าวประกอบด้วย การรู้จักตัวเอง ก่อนเลือกคณะที่ใช่ สาขาวิชาที่ชอบ การเรียนรู้เทคนิคการสร้างตัวตน บนโลกออนไลน์ สไตล์คนรุ่นใหม่ กิจกรรม Mobile Science Camp เวิร์คช็อปสนุกๆ กับเรื่องวิทย์ในชีวิตจริงโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งได้ความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา คณะครู และผู้สนใจทั่วไปเป็นจำนวนมาก