กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ยกระดับทักษะการสื่อสารเชิงรุก จัดอบรมเทคนิคการสื่อสารสำหรับงานบริการในมหาวิทยาลัย

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการสื่อสารสำหรับงานบริการในมหาวิทยาลัย” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากคุณพิมพ์พงษ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้บริหารตัวแทนอาวุโส บริษัท อลิอันซ์ อยุธยาประกันภัย จำกัด(มหาชน) และอดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รอยัลเฟิรช์สคลาส บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในงานบริการและงานประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะการสื่อสารที่จำเป็นต่อการยกระดับการให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น