มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมเปิดงานวิจิตร 5 ภาค @ เชียงราย “หลงแสงเวียง ที่เจียงฮาย”

วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ รองผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดงาน วิจิตร 5 ภาค @ เชียงราย “หลงแสงเวียง ที่เจียงฮาย” ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดเชียงรายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย ผ่านกิจกรรม Event Marketing ที่อยู่ในกระแสะนิยมในรูปแบบของการจัดแสดงแสงสี (Light Up) การแสดง Projection Mapping และ Lighting Art Installation 3 D และสื่อผสมที่ทันสมัยในแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย รวม 15 จุด ซึ่งล้วนสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้งานดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 นี้