กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์พบปะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนงานสื่อสารองค์กรเชิงรุก

วันที่ 20-24 มีนาคม 2566 กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารฯ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางเข้าพบปะหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์และงานสื่อสารองค์กรเชิงรุก ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งได้แก่ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ และศูนย์การจัดการนักศึกษาต่างชาติ