เชิญชวน ประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์คณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้แนวคิด “Smart Learning at CRRU”