มรภ.เชียงราย ส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมเปิดงาน งาน วิจิตร 5 ภาค @ เชียงราย “หลงแสงเวียง ที่เจียงฮาย”

มรภ.เชียงราย ส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมเปิดงาน งาน วิจิตร 5 ภาค @ เชียงราย “หลงแสงเวียง ที่เจียงฮาย”เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และ...

Read more

✨คหกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มรภ.เชียงราย พัฒนาศักยภาพ นศ.กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เตรียมความพร้อมและเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ✨

✨คหกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มรภ.เชียงราย พัฒนาศักยภาพ นศ.กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เตรียมความพร้อมและเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ✨เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2566 สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย รองศาสตรราจารย์มาลี หลวกกุล ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัด กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมและเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ...

Read more

มรภ.เชียงราย ต้อนรับ Ms. Feng Junying ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

มรภ.เชียงราย ต้อนรับ Ms. Feng Junying ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 พ.ค.2566 (ณ ห้องรับรองสีฟ้า สำนักงานอธิการบดี) มหาราชภัฏเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารร่วมกันต้อนรับ Ms....

Read more

✨ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการวิจัย เชื่อมโยง SEP สู่ BCG ให้บรรลุเป้าหมาย ✨

✨ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการวิจัย เชื่อมโยง SEP สู่ BCG ให้บรรลุเป้าหมาย ✨ วันนี้ (16 พฤษภาคม 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มรภ.เชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวเปิด...

Read more

สถาบันภาษาฯ มรภ.เชียงราย MOU ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมมือด้านวิชาการ-พัฒนาการศึกษา

สถาบันภาษาฯ มรภ.เชียงราย MOU ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมมือด้านวิชาการ-พัฒนาการศึกษาวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ...

Read more

มรภ.เชียงราย ต้อนรับผู้แทน Regional English Language Office : RELO สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน คณบดีคณครุศาสตร์ ต้อนรับคุณ...

Read more

มรภ.เชียงราย ร่วมกับศิษย์เก่าบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบททายาทพุทธศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1-2 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับศิษย์เก่าบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบททายาทพุทธศาสนา ประจำปี 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และวัดเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ซึ่งได้แก่ วัดแม่ห่าง...

Read more

นศ.Aichi University of Education แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ณ ม.ราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาจาก Aichi University of Education เข้าพบหารือและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28  - 4 มี.ค.2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 15...

Read more

สถาบันภาษาฯ มรภ.เชียงราย ต่อสัญญา MOU ด้านการศึกษากับ ร.ร.อาชีวชั้นสูงจิ่งหง จ.สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน พัฒนาบัณฑิต-บุคลากร สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนอาชีวชั้นสูงจิ่งหง จังหวัดสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มรภ.เชียงราย และ Mr.Yang Shihai ผู้อำนวยการโรงเรียนอาชีวชั้นสูงจิ่งหง จังหวัดสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมชั้น...

Read more

คณะสังคมศาสตร์ มรภ.เชียงรายบูรณาการ การบริการวิชาการ ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG ยกระดับคุณภาพผลิตชุมชน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บูรณาการ 2 กิจกรรม จัด “กิจกรรมต่อยอดบริการวิชาการในพื้นที่ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบกิจกรรม) โดยได้บูรณาการกับ...

Read more
Page 1 of 9 1 2 9